• Tommi Kanon

Ryhmäkuri loukkaa demokratiaa

Päivitetty: 4. maalisk. 2021

Näkemykseni demokratiasta perustuu vapaaseen keskusteluun, jossa jokaisella on oikeus, universaalinen oikeus sanoa mielipiteensä ääneen (oikeusvaltiossa lailliset sellaiset) ilman pelkoa syrjinnästä, esim. kokouksien valtakirjojen jaossa. Demokratian toteutuminen koskee niin eduskuntaa, poliittista nuorisojärjestöä, kaupungin- ja nuorisovaltuustoa kuin esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen toimintaa. Järjestelmämme, Suomen tasavallan valtiomuoto perustuu demokratiaan, jota pitää kunnioittaa kaikin mahdollisin tavoin!


Vapaus koskee jokaista yksilöä. Vapauden mukana tulee myös vastuu teoistaan ja sanomisistaan, mikä täytyy ottaa, kun haluaa toteuttaa vapauttaan. Vapauteen ei kuulu kuitenkaan puheen taikka mielipiteiden rajoittaminen, mikäli yhteisön enemmistö on toista mieltä. Yhteisöllä ei ole demokratian näkökulmasta lainkaan oikeutta painostaa jotakin äänestämään tiettyä henkilöä taikka tietyllä tavalla varsinkaan tilanteessa, jossa äänestysvaihtoehto on sovittu suljettujen ovien takana - yksittäisten ihmisten toimesta. Se olisi näennäisdemokratiaa!


Asioista pitää keskustella, eivätkä ne ratkoudu diktatuurimaisesti yhden tai useampien ihmisten käskyttämisellä. Asiat ratkotaan avoimella ja toisten mielipiteisiin kunnioittavalla vuoropuhelulla. Kehotan vahvasti jokaista pohtimaan, minkä vaihtoehdon valitsee: demokratian vai säälittävän komentelun? Tehdään sääntöuudistuksia järjestöissä ja päätäntäelimissä sekä hylätään ryhmäkuri! Toivotetaan tervetulleeksi todellinen mielipide-, sanan- ja äänestysvapaus!

1 katselukerta