• Tommi Kanon

Keskusta vilkkaaksi järkevyydellä

Päivitetty: 4. maalisk. 2021

Keskustan kehittämiseen oleva visiotyö on onnistuneesti tehty avaten uusia näkökulmia, kuinka keskustaa ja Porvoota saadaan entistä vetovoimaiseksi kuolleen ja tyhjän tilan sijaan, lukuun ottamatta tapahtumien ja sesonkien aikaa. Ehdotan ratkaisuja, jotka näen hyväksi elinvoimaisuuden, avoimuuden ja järkevyyden kannalta.


Luonnoksessa on ehdotettu linja-autojen siirtämistä Rauhankadun ja Piispankadun varteen sekä torin ja kaupungintalon väliin, Raatihuoneenkadulle. Näen siinä sekä ahtauden että liikenneturvallisuuteen liittyvän ongelman, puhumattakaan vuorojen toimivuudesta. Katujen muuttaminen yksisuuntaisiksi ei poista ongelmaa, jossa linja-autot yhdessä ohimenevien autojen kanssa luovat valtavan turvallisuusriskin. Mitä tehdään, jos linja-auto kiilaa auton sivuun? Mitä tehdään, jos linja-auto vahingossa ajaa pienemmän lapsen tai ihan kenen tahansa päältä, taikka tuuppaisee häntä? Kysymykset ovat ns. “kaukaa haettuja”, mutta olennaisia liikenneturvallisuuden kannalta. Turvallisuutta lisätään, kun luodaan tilaa kääntyvien linja-autojen ja muiden autojen kanssa, ei tilan kaventamisella. Näen myös ongelmana luonnoksesta aiheutuvan torin alueen ruuhkautumisen, varsinkin aamuisin ja iltapäivisin.


Suunnitellut toripaviljonki, kauppahalli ja muut ideat torille näyttävät oikein hyviltä. Sijainnin kanssa voidaan olla eri mieltä, mutta uudet avaukset ovat tervetulleita. Niiden avulla Porvoota kehitetään uuteen suuntaan. Nostan esille erityisesti torin kulttuurisen, raikkauden sekä avoimuuden pointit. Amfiteatterille voidaan liputtaa vihreää lippua hymymerkin kanssa, sillä näen sen tärkeänä tapahtumien kannalta. Musiikkia, yhdessäoloa kuuman tai kylmän juoman kanssa sekä nautinnollista elämän iloa porvoolaiseen tapaan.


Ehdotan seuraavia muutoksia visiotyöhön verrattuna:

Haluan säilyttää linja-autoaseman paikan melko samassa paikassa kuin nykyisin. Siirtäisin pääosin nykyisen Matkahuollon rakennuksen tilalle linja-autot odotuslaitureineen, kuitenkin kaavoittajan ja muidenkin työstäjien siunauksella ottaen huomioon tilan tarpeen. Laitureista muodostuva muoto näkyy kuvassa.Pahoittelen havainnollistavien kuvien yksinkertaisuudesta, koska käytössäni ei ole samanlaisia piirto-ohjelmia kuin vision tehneillä. Havainnollistavien kuvien mittasuhteet saattavat valehdella.

Toripaviljonki voi olla odotusrakennus vision mukaisine ehdotuksineen koskien sen palveluja sekä rakennuksen sisäisiä suunnitelmia muun muassa muotojen ja tilan käyttämisen suhteen. Paviljonki sijoitettaisiin Matkahuollon rakennuksen sijainnin sijasta nykyisen linja-autojen odotusalueelle, mutta pääoven suunta olisi Lundin kauppakeskuksen suuntaan.


Koska ehdotuksessani olevat Rauhankadun ja Piispankadun puoleiset linja-autopysäkit muuttuisivat “avoimeksi tieksi”, eikä niissä voisi olla pysäkkejä, siirtäisin niiden sijaintia kaupungintalon suuntaan, (havainnollistavan kuvan oleville x kohdille). Näin ollen niitä ei “poistettaisi”.


Paviljongin ja linja-autojen siirtäminen toisi vähintään kolme myönteistä vaikutusta: Lundin kauppakeskus saisi mahdollisesti paremmin asiakkaita, kun linja-autoista tulleet matkustajat pääsevät ohjautumaan paremmin kauppakeskuksen suuntaan. Tämän lisäksi torin alue saisi mahdollisesti paremmin asiakkaita, kun paviljonki olisi lähempänä varsinaista torialuetta. Samalla kävelymäärällä pystyttäisiin menemään kauppahallin suuntaan, mikä olisi Seurahovin kohdalla, kuten visiotyössä on ehdotettu. Ehdotukset myös säilyttäisivät “luonnolliset” ja ruuhkaa minimoivat ajot.

Paviljongin takana oleva alue täytettäisiin kahdella kojualueella (harmaa soikio nro 1), todellinen väri ja muoto voi olla jokin muu. Vähentäisin kauppiaskojujen määrää, sillä kulutuksen suunta lisääntyy nykyisin enemmän supermarketteihin, nettiin ja kirpputoreihin, ei niinkään torikojuihin. Tilaa pitää kuitenkin jättää esimerkiksi torikahviloille, joille löytyy melkein koko vuodenaikana kovaa käyttöä.


Markkinoiden aikana kojuille annettaisiin, kuten nykyisinkin, Raatihuoneenkatu jokirannasta lähtien kaupungintalon edustalle sekä Jokikatu Aleksanterinsillaltaaina Paahtimon kohdalle olevat alueet. Havainnollistavan kuvan ympyrä 3. on amfiteatterin sijainti vision mukaisine mittasuhteineen ja syvennyksineen. Sen molemmilla puolilla (2.) olisi parkkipaikkaan olevat alueet, joissa kummassakin olisi kaksi paikkaa takseille, kaksi paikkaa sähköautoille ja muut paikat jätettäisiin “tavallisille autoille”. Jättäisin suunnittelijalle pelivaraa mittasuhteiden ja muiden autojen paikkamäärien suhteen.


En ota lainkaan kantaa, kuinka torialueen kivetysmateriaalit ja muodot toteutettaisiin, sekä miten ihmisiä ohjattaisiin liikkumaan niiden avulla. En ota myöskään kantaa, mitä ja miten muut vision mukaiset ehdotukset toteutettaisiin. Painotan kuitenkin vihreyden lisäämistä. Se onnistuu hyvin kevät- ja kesäaikaan, mutta kaamoksen ja harmauden aikaan vihreyttä voidaan tehdä näennällisesti, esimerkiksi tekonurmien avulla. Samanlaisilla nurmilla kuten Läntisessä Mannerheiminväylässä on käytetty.


Kauppahallin palveluiden suhteen ehdotan lisättävän historian kerrontaa erilaisin tavoin kuin perinteisin museoin. Ehdotan tilaa, jossa hyödynnettäisiin teknologiaa kerrottaessa Porvoon historiasta. Näin ollen historiankerronta saattaisi lisätä nuorten kiinnostusta, kunnäytillä ei ole ainoastaan esineitä sekä muita asioita, joista on kerrottu teksteissä. Haluamme, että tähän tilaan astuessa koetaan äänin ja visuaalisuuden avulla tunne, jota Porvoon pitkä historia on kannatellut. Toki jätettäisiin myös tekstejä, joita voisi lukea, esimerkiksi kuurot. Ehdotan myös pientä kohtaa tilasta, joka käytettäisiin tulevaisuuden katsomiseen. Visiota, miltä Porvoo näyttäisi esimerkiksi 2100-luvulla? Sitä voitaisiin myös kysyä kävijöiltä tablettien tms. kosketusnäyttöjen avulla.


Otan kantaa hyvin lyhyesti Mannerheiminväylän ja liityntäpysäköinnin suunnitelmiin. Mikäli päätetään rakentaa Läntiselle Mannerheiminväylälle jotakin, niin siinä pitäisi kunnioittaa vihreyttä, tilan avoimuutta ja koristeellista arkkitehtuuria nykyisen tylsän laatikkomallin sijaan. Porvoo tunnetaan erityisesti vanhasta kaupungista, joten olisi syytä miettiä myös punamullalla maalattuja puurakenteisia taloja. Kannatan täysin liityntäpysäköintiä kaikkine suunnitelmineen.


Tiivistettynä edellä mainitut ehdotukset. Linja-autojen odotusalue lähemmäs Lundin kauppakeskusta, toripaviljonki lähemmäs kaupungintaloa. Torin alueen yksinkertaistaminen. Kannatusta kauppahallin rakentamiseen museoehdotuksen kera. Ehdotukset ovat pikemminkin uusien ideoiden heittämistä, joiden mittasuhteet jäävät suunnittelijan ja kaavoittajan vastuulle.

17 katselukertaa